Hinnasto

Espoossa on käytössä yksityisenhoidontuen kuntalisä.

Vanhempien osuus kokopäivähoidossa Päiväkoti Kärryssä on:

  • Alle 3v 355€/kk
  • Yli 3v 355€/kk

Lisäksi on mahdollista hakea tulosidonnaista tukea, jolloin hinta voi olla tätä alempi.

Espoon Norlandia päiväkotien käytössä on yksityisen hoidon tuen sisarlisä, enintään 145€/kk. Sitä maksetaan espoolaisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä on useampi kuin yksi lapsi yksityisen hoidon tuella toimivassa päiväkodissa.

Sisarlisää maksetaan 1.1.2018 alkaen

Sisarlisää hakee lapsen huoltaja. Hakemuslomake tulee Espoon www-sivuille helmikuun aikana.

Hakemus toimitetaan sivistystoimen talousyksikköön osoitteella Espoon sivistystoimi / Talousyksikkö / Sisarlisä, PL 30, 02070 Espoon kaupunki