Norlandia Kärry

Päiväkotimme sijaitsee pientaloalueella ja päiväkotimme piha rajoittuu peltoon ja metsään.

Toiminnassamme keskeisiä asioita ovat : 

  • kiinteisiin ikätasoihin jaetut pienryhmät
  • pienryhmätoiminta, jota ohjaa omahoitaja
  • säännölliset Metsämörri-retket luontoon

Toimintaamme ohjaa kausittain vaihtuvat teemat, joita meillä on ollut mm. meri, vesi, metsän eläimet, ötökät, linnut, avaruus, puu, sirkus jne. Tälle keväälle valikoitui Kasvit-teema. Pyrimme innostamaan lapsia havaitsemaan, tutkimaan ja ihmettelemään. Tuemme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista aktiivisessa leikkiympäristössä monipuolisen toiminnan kautta.