Jamkids-muskari

Jamkids-muskari on lapsen viikon kohokohta! Iloisissa ja elämyksellisissä
muskareissamme tutustutaan monipuolisesti musiikin maailmaan. Ammattitaitoinen
varhaisiän musiikinopettajamme suunnittelee ja toteuttaa muskarin päiväkodin ja lasten
tarpeet ja toiveet huomioiden. Toiminta sopii perheille erinomaisesti, sillä kun lapsi käy
muskarissa päiväaikaan, ei häntä tarvitse enää kuljettaa harrastukseen iltaisin.


Jamkids-muskareissa:
- soitetaan, lauletaan, liikutaan, rytmitellään, lorutellaan ja kuunnellaan
- opitaan musiikin perustaitoja hauskasti ja innostavasti
- ohjelmisto koostuu niin tutuista kuin uusistakin lastenlauluista ja -loruista


Jamkids-ope käy pitämässä muskarit kerran viikossa, sellaisena ajankohtana mikä sopii
päiväkodin viikko- ja päivärytmiin. 1–2-vuotiaiden muskari kestää yleensä 30 minuuttia ja
3–6-vuotiaiden 45 minuuttia.


Pakettiin kuuluu muskarissa käytettävä kalusto. Soittimina käytetään kanteleita,
kitaroita, rumpuja ja erilaisia rytmisoittimia. Kalustoon kuuluvat myös muut tarvikkeet
kuten hernepussit, huivit ja kuvitusmateriaalit. Tuomme mukanamme myös kaiuttimen
tai vahvistimen, jos päiväkodin tilassa ei ole sopivaa äänentoistoa.


Mielestämme on tärkeää, että vanhemmat tietävät mitä muskarissa tapahtuu.
Lähetämme muskarin alkaessa vanhemmille infokirjeen missä kerrotaan mm. muskarin
sisällöstä ja tavoitteista. Oma opettaja on myös yhteydessä kauden aikana ja kertoo mitä
muskarissa tapahtuu.


Lisätietoja päiväkotimuskareista löytyy nettisivuiltamme:
http://www.jamkids.fi/muskarit/paivakotimuskarit/


ILOA MUSIIKISTA!


Jamkids Musiikkikoulu
www.jamkids.fi
www.Facebook.com/JamkidsFinland